Trám Răng Sâu

Với mong muốn mang lại chất lượng cao và lâu dài trong điều trị và đặc biệt là sự thẩm mỹ của vết trám,… Nha Khoa Thành Nha luôn sử dụng nguyên vật liệu của Hãng tốt nhất – Hãng 3M , USA . ( Dù chi phí mua vật liệu có cao hơn ). Nhưng sự hài lòng của Khách Hàng về lâu dài mới thật sự quan trọng đối với Nha Khoa Thành Nha.